აურა

eva1-01

კორპორაციული კულტურა არის ინდივიდუალური კულტურების, გამოცდილებისა და ღირებულებების ნაზავი, რომელიც ქმნის სამუშაო ატმოსფეროს, რაც თავის მხრივ ვლინდება თანამშრომელთა ურთიერთდამოკიდებულებაში და მომხმარებლებთან ქცევაში. ყველა ორგანიზაციას სურს ქონდეს ჯანსაღი კორპორაციული კულტურა, რადგან ასეთ გარემოში ადამიანები ეფექტურად და ეფექტიანად ასრულებენ თავიან საქმიანობას და ორგანიზაციაც აღწევს თავის მიზნებს.

ჯანსაღი კორპორაციული კულტურის ჩამოყალიბების შედეგად, ორგანიზაცია ხდება ღია, მოქნილი და აქცეპტირებული. თანამშრომლები სრულად ითავისებენ კომპანიის ხედვასა და მისიას და ერთობლივად შექმნილი სტრატეგიით მიისწრაფვიან ორგანიზაციის მდგრადი განვითარებისათვის.

EVA, მენტალ ჰაბთან თანამშორმლობის ფარგლებში, ID37-სა და “აურა ტესტის” შედეგებზე დაყრდნობით ქმნის კომპანიის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ თიმბილდინგს და აქტივობებს, და ეხმარება გუნდებს განვითარებაში.

ვრცლად “აურას” შესახებ იხილეთ ბმულზე -> http://shorturl.at/ghnX2

Shopping Cart