შეფასება

5-01

რატომ HR აუდიტი?

სტრატეგიული HR აუდიტი აფასებს კომპანიაში არსებულ HR მიზნებს, პროცესებს, სტრატეგიასა და მეთოდოლოგიას. დეტალური კვლევისა და ანალიზის შედეგად ახდენს ადამიანებისა და ბიზნესის მუდმივი განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას.

HR აუდიტი ფოკუსირებულია შემდეგი მიმართულებების შემოწმება, შეფასებასა და ანალიზზე:
HR სისტემები: დაგეგმვა, შეფასება, ადამიანური კაპიტალის ანალიზი, სწავლება და განვითარება
HR სტრატეგია: ორგანიზაციის კულტურის შექმნა, კომუნიკაცია, ხარისხზე და კლიენტზე ორიენტირება
HR კომპეტენცია: საკვანძო ფუნქციის მქონე პირების კომპეტენციის შეფასება, მათ შორის HR დეპარტამენტის თანამშრომლების ცოდნა, გამოცდილება და უნარ-ჩვევები.
HR კულტურა და ღირებულებები: HR კულტურის შეფასება რომელიც ეფუძნება
HR ზეგავლენა: HR საქმიანობის ზეგავლენა ხარჯების შემცირებაზე, ინოვაციაზე (ახალი მიმართულებების განვითარება), მოგების გაზრდასა და ტალანტ მენეჯმენტზე.

სტრატეგიული HR აუდიტი ხორციელდება ISO 9001:2015, ISO 30414:2018, ISO 30405:2016 და ISO 10667 1/2 შესაბამისად.

Shopping Cart