მოტივაცია

რატომ ID37?

ID37 პიროვნული მახასიათებლის შეფასება არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პროცედურა, რომელიც ახდენს პიროვნული მოტივების იდენტიფიცირებას და ხსნის პიროვნულ ჩვევებსა და საქციელს.

ID37 ტესტის ანალიზის მეშვეობით, შესაძლებელია გუნდების ანალიზი და ეფექტური ფორმირება მათში შემავალი ინდივიდების პირად მოტივაციებზე დაყრდნობი. ასევე კარიერული განვითარების ეფექტური და ინდივიდუალურად მორგებული გეგმის შემუშავება.

  • ტალანტების შერჩევა, განვითარება და მართვა.
  • პროფესიული განვითარება და ბიზნეს ქოუჩინგი
  • ლიდერობა და გუნდის ჩამოყალიბება

EVA, ID37 GmbH-ს ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენელია საქართველოში და ახორციელებს ID37 მოტივების ანალიზსა და შეფასებას, როგორც კომპანიების ისე ინდივიდუალურ პირების მუდმივი განვითარების მიზნით.

მეტი კომპანიის შესახებ იხილეთ https://www.id37.io/en 

საქართველოს ბანკთან თანამშრომლობით, ინდივიდუალურ პირებს, შესაძლებლობა აქვთნ განვადების ხელსაყრელი პირობებით შეიძინონ ID37 ტესტი და დაჯავშნონ ID37 მასტერთან გასაუბრება პერსონალური მოტივების ანალიზის, კარიერის დაგეგმვისა და პიროვნული თუ პროფესიული განვითარების მიზნით.

*ID37 ტესტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ და სხვა ენებზე, ქართულის გარდა. ხოლო ID37 მასტერთან გასაუბრება და მოტივების ანალიზი შესაძლებელია განხორციელდეს ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. 

 

450,00 

Shopping Cart